Villaägarna vill frysa taxeringsvärdena

För en månad sedan berättade regeringen hur fastighetsskatten ändras nästa år. Villaägarnas riksförbund har nu granskat förslaget och effekten är att 220 000 småhusägare får höjd fastighetsskatt nästa år. Joakim Olsson är vice förbundsdirektör för Villaägarna.

– Jag anser att det är bekymrande. Det är olyckligt. Det försvagar stödet för den reform som är på gång och jag anser att regeringen måste göra nya åtgärder för att begränsa antalet hushåll som får höjd fastighetsskatt.

Var tionde får höjd kostnad
Villaägarnas riksförbund har låtit Statistiska centralbyrån beräkna kostnadsändringarna för villa- och fritidshusägarna. Förbundet har utgått från regeringens förslag att ingen ska betala mer än 6 000 kronor om året i kommunal avgift för sitt småhus, eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Att nu var tionde husägare ändå verkar får höjd kostnad vid årsskiftet beror till stor del på att regeringen samtidigt slopar frysningen av taxeringsvärdet.

Ett höjt taxeringsvärde får alltså full effekt för dem som har lågt taxerade fastigheter och som ligger under maxtaket på 6 000 kronor. För många i den gruppen räcker det inte med att fastighetsskatten sänks från en procent av taxeringsvärdet till 0,75 procent och i snitt får den här gruppen en höjd kostnad för fastigheten med 500 kronor om året.

När Villaägarna slår fast att 220 000 får höjda kostnader, så har förbundet ändå inte räknat in effekten av att alla med uppskjuten vinst får betala 0,5 procent i ränta på hela beloppet.

Frysa taxeringsvärdet
Villaägarna vill nu frysa taxeringsvärdet även i fortsättningen. Men enligt kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund så kommer inte förslaget ändras.

De flesta kommer nu ändå veta att de betalar 6 000 kronor i avgift oavsett hur taxeringsvärdet förändras.

– Vi har sett en situation historiskt sätt där människor har kunnat sprätta upp sitt kuvert och fått se höjningar på 20 till 30 procent under en treårsperiod och det är ju det systemet vi kommer bort ifrån. Vi har inte sagt att ingen någonsin kommer att drabbas. Vi har sagt att vi tror att det är väldigt få personer som kommer att drabbas av kostnadsökningar.

Är 220 000 väldigt få?

– Nej, 220 000 är väldigt många om beräkningarna är korrekta, säger Göran Hägglund.

Mats Eriksson
mats.eriksson@sr.se