Ny metod hittar potentiella upplopp

Svenska forskare ska ta fram teknik som förhindrar upplopp och våld i folkmassor. Datorer kopplade till digitala övervakningskameror ska kunna slå larm om onormala beteenden på till exempel en fotbollsläktare, innan ett bråk startar.

– Vi försöker få tidiga varningar att det här är en situation som kan leda till en farlig situation. Man ska kunna analysera människors beteende och se att det här är en situation som vi bör varna för, det här kan bli våld, bråk och hot, säger Jörgen Ahlberg på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Linköping som leder arbetet.

Det handlar om att förhindra tragedier som de som har skett flera gånger på till exempel idrottsarenor eller konserter när människor skadats eller till och med dött i samband med tumult.

Modell för normalbeteende
Tanken är att upptäcka varningssignalerna innan ett bråk uppstår, själva förspelet, utifrån hur folk rör sig och agerar. Med hjälp av beteendevetare ska forskarna på FOI därför ta fram en modell för normalbeteendet hos en folkmassa och datorn ska sedan med hjälp av övervakningskameror kunna läsa av situationer som avviker från det normala och larma i tid.

– ”Så här brukar människor bete sig här, men nu händer något annorlunda. Vi vet inte vad det är, men det är något annorlunda.” Då slås larm så att en människa får bedöma situationen.

Övervakningskameror används redan i dag flitigt, men mest till att analysera i efterhand, och där tror forskarna i det EU-gemensamma projektet att datorn kan komma mycket längre än vid vanlig manuell övervakning.

– Vi kan tänka oss om någon vill ställa till något på en flygplats, ett antal människor i en folkmassa som rör sig mot något man vill skydda, en person eller ingång. Man kan tänka sig ett idrottsevenemang där det ofta förekommer bråk, eller ett politiskt möte med demonstranter där det bland lugna och laglydiga personer finns de som har andra avsikter.

Ska prövas på Arlanda
Tekniken ska prövas på ett par flygplatser inom EU, bland annat Arlanda och en fotbollsarena i Holland. Men frågan är om mänskligt beteende är så förutsägbart att det fungerar i en datamodell.

– Vi hoppas på att kunna göra nytta där. Det är det nya att vi kopplar in beteendevetare för tidigare har det varit ingenjörer som har jobbat på det, säger Jörgen Ahlberg, institutionschef på FOI i Linköping.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se