Burmas militärjunta håller 500 fängslade

Militärregimen i Burma sa på tisdagen att man fortfarande håller omkring 500 personer inspärrade efter demokratidemonstrationerna i slutet av september

Totalt greps omkring 3 000 personer enligt de nya officiella uppgifterna. En så hög siffra har militärregimen själv inte använt tidigare.

FN:s sändebud till Burma, Ibrahim Gambari, krävde på måndagen att militärjuntan omgående ska frige alla politiska fångar inklusive dem som gripits under septemberdemonstrationerna.