Migrationsverket pekar ut kommuner som inte tagit emot flyktingbarn

Migrationsverket har vid midnatt på sin hemsida hängt ut de kommuner som inte har tagit emot några ensamkommande flyktingbarn i år, och som inte heller tagit emot vuxna och barn som fått uppehållstillstånd.

Migrationsverket har också lagt ut en lista med de kommuner som föregår med gott exempel, och har en överenskommelse om att ta emot flyktingbarn som kommer ensamma.

– Jag hoppas att det blir en diskussion på kommunal nivå om man gör tillräckligt mycket för att hjälpa de här ensamkommande barnen. Jag hoppas att den här åtgärden, som kan ses som okonventionell, leder fram till en diskussion på lokal nivå i kommunerna att man ska ta emot fler barn, säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

900 barn har flytt ensamma
Ungefär 900 barn och ungdomar har flytt ensamma, utan anhöriga, till Sverige hittills i år. De flesta är mellan 16 och 18 år, men det är också många som är yngre än så. Av dem är det 230 som finns i tillfälliga boenden.

– De har det inte bra just nu och de behöver bättre trygghet, platser ute i landet för att få den omvårdnad de behöver.

Sedan i juli förra året är det kommunerna som har ansvaret för att ge ensamma flyktingbarn ett boende.

Dan Eliasson säger att arbetet går trögt med att få kommunerna att göra det.

Visar på positiv utveckling
På Sveriges Kommuner och Landsting vänder man på kritiken och tycker att det visar på en positiv utveckling.

– Jag tycker att det är glädjande att fler kommuner tar emot ensamkommande flyktingbarn. Enligt avtalet som vi har med Socialstyrelsen och Migrationsverket sedan några år tillbaka så var det ungefär 20 kommuner som skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn, säger enhetschefen Britta Rundström.

Men hon håller med om att det går trögt i många kommuner.

– En av anledningarna till att det har gått så trögt är när man skulle fatta beslut om övertagande, så fick man väldigt kort tid på sig. Både vi, Sveriges Kommuner och Landsting, och Migrationsverket var eniga om att det kommer inte att gå på så kort tid.

”Måste ha fler platser”
Trots att det är fler kommuner som har tagit emot ensamma flyktingbarn tycker Migrationsverket att det inte räcker.

– Från de låga siffror som fanns tidigare, har det skett en utveckling, men den är inte tillräcklig. Vi måste ha fler platser i Sverige än vad vi har i dag, säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

Daniel Värjö
daniel.varjo@sr.se