Farlig öronbakterie i USA

En vanlig öronbakterie, en sorts pneumokock, som är motståndskraftig mot all lämplig antibiotika har hittats hos flera barn i USA. (P1 Vetenskap)

Det är oroande anser Liselott Högberg som är forskare på organisationen ReAct, som arbetar internationellt mot antibiotikaresistens.

- Det är ovanligt att vi ser pneumokocker som har så här utbredd resistens, vi känner bara till några enstaka fall tidigare, så det är oroande.

Antibiotika fungerar inte
Problemen med resistenta bakterier, alltså sådana där antibiotikabehandling inte längre biter, ökar hela tiden.

Nu har alltså en mycket motståndskraftig variant av en vanlig öronbakterie dykt upp i USA. Nio barn i delstaten New York har drabbats. Ingen antibiotika som var godkänd för att användas på barn hjälpte mot deras öroninflammationer.

Läkarna fick istället ta till varianter för vuxna, som ger kraftiga biverkningar och egentligen inte är lämpliga för barn. Det här rapporterar medicintidskriften JAMA.

USA-vaccin aktuellt här
I USA började man år 2000 vaccinera barn mot pneumokocker, samma vaccin som svenska myndigheter nu överväger att ge till barn här.

Det finns en risk för att vaccineringen i sig har bidragit till att göra vissa sorter av bakterien motståndskraftig. Det säger Liselott Högberg, forskare på organisationen ReAct, som arbetar internationellt mot antibiotikaresistens.

-Det är möjligt att den här bakterien har fått ett övertag nu, i och med att den inte ingår i vaccinet, och de stammar som tidigare varit vanliga i samhället nu har tryckts undan i och med vaccineringen.

Mona Hambraeus, P1 Vetenskap
mona.hambraeus@sr.se