Fortsatt mörkt i Tornedalen

Marknadsdomstolen avslog på onsdagen Övertorneås och Haparandas krav på ett interimistiskt beslut som omedelbart skulle tvinga Ekfors Kraft att tända gatubelysningen i kommunerna. Slutgiltig dom kommer 15 november.
(SR Norrbotten)