Manifestationer mot fattigdom

FN:s internationella dag mot fattigdomen uppmärksammans med olika manifestationer världen över. Det är nu åtta år kvar till det uppsatta målet att fattigdomen ska halveras till år 2015. I Ghana i Västafrika var det på onsdagen manifestationer i flera skolor.

Många barn i staden Accra deltog i manifestationerna. 1999 var det 46 procent av världens befolkning som levde på mindre än en dollar om dagen. Idag är det 41 procent. Det är en minskning, men till en halvering av fattigdomen om ytterligare åtta år är det fortfarande långt.

Så ser det ut för de flesta av de av FN uppsatta målen som hur man ska kunna förbättra hälso- och sjukvård, se till att allt fler får tillgång till rent vatten och toaletter, få fler barn att gå i skolan och få fler att överleva sin femårsdag.

Allt detta är uppnått i den rika delen av världen, men för Afrikas del återstår mycket att göra. Det gäller inte minst Ghana.

Margareta Svensson, Accra, Ghana
margareta.svensson@sr.se