Byggnads ifrågasätter arbetsgivarna

Fackförbundet Byggnads reagerar kraftigt på det yttrande som byggarbetsgivarna har skickat in till Datainspektionen om att avtalet från i våras skulle vara olagligt.

Som Ekot kunde berätta på torsdagsmorgonen står det i yttrandet att dom löneuppgifter som enligt avtalet ska skickas in till facket hotar den personliga integriteten. Men Byggnads ordförande Hans Tilly ser yttrandet framförallt som ett hot mot förtroendet mellan parterna inom byggbranschen.

– Det är ju alltid så att vi tycker bättre eller sämre om vissa delar i våra avtal, men vi kommer ändå fram till avtal, och dem ska vi leva upp till. Men har man väl skrivit på kollektivavtalet, så kan man inte två timmar efteråt gå och anmäla avtalet för att driva en ny process, säger Hans Tilly.

Tveksamma redan före underskrift
Byggarbetsgivarna säger att de redan innan avtalet skrevs på var tveksamma till lagligheten men kände sig tvingade att säga ja på grund av pågående konflikt. Men timmarna efter undertecknandet kom en anonym anmälan till Datainspektionen.

Hans Tilly är säker på att anmälan kom från Byggarbetsgivarna. Vad saken gäller är att arbetsgivarna enligt avtalet måste skicka in löneuppgifter om samtliga anställda, även om de som inte är medlemmar i Byggnads.

Det här skulle enligt den granskning som arbetsgivarna låtit göra ett brott mot svenska personuppgiftslagen, konventionen om dom mänskliga rättigheterna och mot EU:s lagstiftning.

”Uppgifterna är lagliga”
Byggnads anser att löneuppgifterna är lagliga och stödjer sig på yttranden från Europadomstolen och EU:s generaladvokat.

Skulle Datainspektionen ogiltigförklara avtalet så vore det mycket olyckligt enligt Byggnads ordförande eftersom det är viktigt att facket får uppgifter om även vad oorganiserade byggnadsarbetare får i lön.

– För att kollektivavtalet gäller också dem som inte är medlemmar i organisationen och det är ju den svenska modellen vi har, säger Hans Tilly.

Johan Prane
johan.prane@sr.se