Läckande vrak hotande miljöproblem

Ytterligare ett vrak efter andra världskriget har börjat läcka olja, förutom det tidigare kända vraket efter lastfartyget Skytteren. Enligt kustbevakningen handlar det om en tysk ubåt som förliste i slutet av andra världskriget.

Filip Lundgren är förste kustbevakningsinspektör:

– Skytteren är den man har tittat på hittills. Det är ju det enda vrak som har läckt olja kontinuerligt under en lång tid. Men nu har kustbevakningen hittat ytterligare ett vrak som läcker och som vi har konstaterat läcker mer eller mindre kontinuerligt.

Hur mycket olja är det som har läckt från den här ubåten?

– Det varierar från dag till dag, men det ligger från någon deciliter upp till 100 liter.

Det var för några veckor sen som en fritidsfiskare som upptäckte olja på vattnet och kontaktade då Kustbevakningen som tagit flera prov på oljan vid vattenytan.

65 meters djup
Vraket efter den här ubåten ligger på 65 meters djup, 25 kilometer väster om Tjörn. När ubåten lämnade kaj fanns 113 ton dieselolja ombord som drivmedel, men förutom dieseloljan finns även åtskilliga ton bly i de stora batterierna som också användes ombord.

Att tömma just den här ubåten på sin farliga och miljöskadliga last, skulle dock vara extra farligt eftersom ubåten hade flera torpeder som troligen inte exploderat.

Ubåten har alltså inte alls lika mycket dieselolja i lasten som det läckande vraket efter Skytteren utanför Lysekil som tros ha haft mellan 6 000 och 8 000 ton dieselolja. Men det här är bara två av 249 kända vrak med en vikt på över 100 bruttoton i Skagerrack säger Filip Lundgren vid Kustbevakningen.

– Det finns väldigt många vrak och det finns antagligen väldigt mycket olja i vraken. Skulle all den oljan komma ut så kan det bli väldigt allvarligt för naturen.

Men exakt hur mycket olja det finns, det vet ingen?

– Nej, det vet ingen och framför allt vet ingen vilken typ av olja som finns och hur den kommer att se ut när den kommer ut. Det är ju värre om de kommer ut en tjock trögflytande olja än en lätt dieselolja till exempel.

Idag ska miljödepartementet få ta del av en utredning om läckande vrak i Skagerrack. Hittills har den stora stötestenen varit vilken myndighet som har ansvaret för vraken och också vem som ska betala om vraken töms på sin last. Men lösningen dröjer och nu är det alltså två fartyg som börjat läcka olja.

– Tiden går eftersom vi har saltvatten här på västkusten. Salt, vågor och strömmar nöter på vraken och de korroderar och till slut kommer det in i skroven och då kommer oljan ut, säger han.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se