Vattnet stiger längs sydkusten

Vid nästa sekelskifte kan havsnivån runt Skånes kuster i vissa fall bli upp två meter högre än i dag, enligt beräkningar från SMHI. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge som beställt rapporten säger att kommunerna redan nu måste börja planera för risken för framtida översvämningar.

Vid stranden vid Klagshamn en bit söder om Malmö blåser det rejält, och det är bland annat den kraftiga blåsten som gör att det strandområdet om mindre än hundra år kan vara täckt av vatten.

Just här så kan vattenståndet nämligen ha ökat med som mest upp till två meter till nästa sekelskifte. Det visar en ny rapport som SMHI gjort på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge.

Upp till två meter
Enligt samma rapport så blir de här sydliga länen hårdare drabbade av framtida höjningar av havsvattensnivån än resten av Sverige, dels på grund av speciella vindförhållanden, dels på grund av att Skåne inte påverkas av den landhöjning som sker i resten av landet.

Enligt SMHI:s rapport så blir medelvattennivån kring Skåne vid nästa sekelskifte mellan 38 och 79 centimeter högre än idag, och som värst kan den bli över två meter. Mats Åkesson är projektledare på Länsstyrelsen i Skåne och en av författarna till rapporten.

– Det vi vill nå ut med i vår rapport är man ska tänka sig för när det gäller nybebyggelse framförallt. Att man beaktar de här resultaten i vår utredning när man planerar utmed den här kusten.

Byggförbud i Malmö
MalmöSyd- och västkusten i Skåne är de områden som kan komma att drabbas värst enligt i rapporten. Men i Malmö som ligger i den här riskzonen, tar man redan idag hänsyn till de förväntade höjda vatten nivåerna när man planerar för nybyggen.

Det är redan idag förbjudet att bygga mindre än två och en halv meter över havsytan. Så Malmö är redan idag väl förberett på en höjning av havsvattennivåerna, enligt Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson.

David Rasmusson, Malmö
david.rasmusson@sr.se