Bristande hygien på många slakterier

Hygienen på var tredje av Sveriges största slakterier är oacceptabel. Det visar en kartläggning av ehec-smitta som Livsmedelsverket har gjort. Sex av de 18 granskade slakterierna kan mista tillstånd om de inte bättrar sig.

Under september har Livsmedelsverket kartlagt förekomsten av mag- och tarminnehåll på kött vid slakt i hela Sverige.

EHEC-smitta
Syftet har varit att se hur väl slakterierna förebygger risken för förorening av köttet och därmed minska risken för EHEC-smitta. EHEC, en benämning på stammar av kolibakterier, finns i tarmen hos nötkreatur och är ofarliga för djuren själva, men kan hos människor framkalla svår tarminflammation och blodiga diaréer. Och det är ett par hundra personer som varje år infekteras av EHEC eller den snarlika bakterien VTEC.

Livsmedelsverkets regionchef Torbjörn Axelsson säger till Sveriges Radio Uppland att de ser allvarligt på hygienbristerna. Han menar också att slakterierna måste ta hygienen på större allvar.

”Svårt hantverk”
En av anläggningarna som underkänts av Livsmedelsverket är Scans slakteri i Uppsala. Och Pia Larsson, kvalitetschef för Scans slakterianläggningar i Sverige, ser allvarligt på uppgifterna och menar att hantverket är svårt.

– Jag tycker det är allvarligt att man har hittat förekomst och föroreningar. Vare sig det är Livsmedelsverket som hittar det eller vi som hittar det. Så gör man alltid åtgärder och man går igenom med dem som genomför slakten.

Så de som jobbar på slakteriet vet inte hur man gör?

– Jo, de vet hur man gör. Men alla djur är levande material och och de kan se lite olika ut. Det kan vara olika fyllda magar, de kan vara olika smutsiga utanpå och så vidare. Det är ett arbete som är väldigt hantverksmässigt och det är svårt, säger hon.

Marcus Eriksson
marcus.ericsson@sr.se


Anna-Karin Ivarsson, SR Uppland
anna-karin.ivarsson@sr.se