"Behövs kapital till miljöteknik"

Företrädare för den svenska miljötekniksektorn och näringsminister Maud Olofsson träffades på torsdagen för att diskutera framtida utvecklings- och exportmöjligheter. Det behövs större insatser för att sektorn ska kunna utvecklas ordentligt, enligt Maud Olofsson.

– Hur kan vi hjälpa till i kontaktskapandet med ett antal viktiga nationer där svenska företag kan göra skillnad. Jag åker till Kina om några veckor och det är ett intressant land ur den här aspekten, säger Maud Olofsson.

Kan man tänka sig andra grepp när man till exempel delar ut pengar. Kan man tänka sig statligt ägande i form av statligt riskkapital på ett annat sätt i framtiden eller sådana idéer?

– Det har ju diskuterats, men det är ju inte bara statens ansvar. Det handlar också om att en del av de här riskkapitalbolagen och de som har riskkapital faktiskt ser miljöteknik som en viktig investeringsmarknad.

Efter beskedet om den extra klimatmiljarden som ska satsas de kommande tre åren och tidigare också EU:s nya målsättningar om att effektivisera energikonsumtionen möttes branschen och näringsdepartementet på torsdagen. Politikerna ville diskutera både exportförutsättningar och höra om tillgången på riskkapital.

Effektivare biodrivmedel
Swedish Biofules vd, Angelica Hull, menar att en viktig framtidsfråga för Sveriges miljötekniksektor är utvecklingen av nästa generations effektivare biodrivmedel.

Regeringen har fått kritik för åsikten att EU:s skyddstullar på brasilians billig sockerrörsetanol borde hävas.

Angelica Hull ser konkurrensfaran för den svenska produktionen.

– Men billig brasiliansk etanol kan också ses som en beståndsdel i framtida effektivare miljöbränslen och därför gagna den framtida svenska biobränsleproduktionen.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se