Beställning av luftvärnsrobotar stoppas

Finansdepartementet har stoppat en planerad beställning av luftvärnsrobotar till de fem nya kustkorvetter som byggs av Kockums till det svenska försvaret.

Utan luftvärnsrobotar kommer de nya ytstridsfartygen, som totalt beräknas kosta cirka tio miljarder kronor, inte att kunna klara en av sina huvuduppgifter - att skydda andra fartyg från hot från luften.

Bromsar
I höstbudgeten skriver regeringen att den inte har tagit ställning till om försvaret ska få köpa luftvärnsrobotar till de så kallade Visbykorvetterna, Finansdepartementet, som vill hålla igen på utgifterna, bromsar.

Luftvärnsrobotarna behövs om de nya ytstridsfartygen ska kunna användas för att försvara andra fartyg från angrepp från luften, en av huvuduppgifterna. Korvetterna, som försvaret ska ha för att ersätta gamla fartyg, kan dessutom användas för minröjning och u-båtsjakt.

Motköp
Försvarsdepartementets plan var tidigare att köpa luftvärnsrobotarna, av typen Umkhonto, från Sydafrika. Det skulle kunna räknas som ett så kallat motköp för att sydafrikanerna skaffat JAS-plan.

Hela projektet med fem korvetter, stridsledningssystem och kanoner kostar runt 10 miljarder kronor, enligt Försvarsmakten. Det är beställt för länge sen. Att sätta dit robotar skulle kosta ungefär en miljard till för alla fem båtarna, säger försvarsdepartementets nye statssekreterare Håkan Jevrell till Ekot.

Ändrat sig
Att regeringen nu säger att den ännu inte har tagit ställning till om luftvärnsrobotarna ska köpas innebär att den har backat inom loppet av ett halvår. Så sent som i våras bestämde regeringen att luftvärnsrobotarna skulle få köpas. Motiveringen går att läsa innantill i vårbudgeten:

” Luftförsvarsförmågan är en grundförutsättning för ytstridsfartygens förmåga att lösa sina uppgifter. Med luftförsvarförmåga avses skydd av eget fartyg och områdesskydd. Vid nationella och internationella insatser är en av huvuduppgifterna att upprätthålla kontroll över sjövägarna. I denna uppgift ingår eskort av andra oskyddade fartyg.
Det ställer krav på områdesskydd mot hot från luften, vilket uppnås med hjälp av ett luftvärnsrobotsystem. Anskaffning av luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass föreslås genomföras i form av en direktanskaffning av på marknaden befintligt system”.

Dyrare
Om miljardfartygen ska förses med luftvärnsrobotar blir det billigast att sätta in dem från början, bland annat för att de ska in under skrovet på korvetterna som är konstruerade för att kunna smyga, utan att upptäckas på radar.

Ska robotar sättas in i båtarna i efterhand blir det ännu dyrare än att sätta dit dem från början, enligt Försvarsmakten. Enligt statssekreterare Jevrell överväger nu försvarsdepartementet på nytt, med besparingskrav, allt försvarsmateriel som ännu inte är köpt.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se