Domstol godkänner avvisning till Irak

Det går att avvisa asylsökande till Bagdad i Irak. Det anser migrationsdomstolen och går därmed på samma linje som Migrationsverket. Det betyder att den irakier som överklagat sitt avvisningsbeslut får avslag.

– Det finns en hel del rapportering om milisgrupper, terrororganisationer, en utspridd kriminalitet. Men det finns inga tydliga tecken på att det är en organiserad motståndsrörelse på det sätt som man menar här, säger Richard Ljungqvist, chefrådman i migrationsdomstolen om situationen i Bagdad.

Enligt Migrationsdomstolen i Stockholm råder det i rent folkrättslig mening ingen inre väpnad konflikt i Bagdad. Därför går det att avvisa personer dit.

Individuella skäl
Domstolen slår alltså fast att det krävs individuella skäl för den som kommer från Bagdad - alltså att man måste kunna visa att man personligen riskerar att drabbas av oroligheterna.

I beslutet hänvisas bland annat till den amerikanske generalen Petreus rapport som visar att antalet döda i Bagdad minskat det senaste halvåret.

Den irakiske mannens advokat hänvisar däremot till FN:s flykting organ UNHCR:s rapport. UNHCR menar att ingen bör avvisas till Bagdad.

– UNHCR tittar på frågorna ut ett rent flyktingrättsligt perspektiv medan den amerikanska rapporteringen handlar om de faktiska förhållandena på platsen, säger chefrådman Richard Ljungqvist.

Ska inte domstolen också titta på frågorna ur ett rent flyktingrättsligt perspektiv?

– Det är den prövning som sker. Det är då domstolen kommit fram till att det ska ske en individuell prövning och att det krävs individuella skäl.

Väpnad konflikt
Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren håller inte med om att situationen i Bagdad blivit bättre.

- Internationella Röda Kors-kommittén finns där och beskriver att situationen för de civila inte har blivit bättre. Det handlar om att tillgång på vård och mat har försämrats. Men risken att dödas, som det här handlar om, och här råder det en väpnad konflikt enligt vår tolkning av folkrätten.

Röda Korset kräver nu att politikerna ändrar i lagstiftningen.

– Politiker kan inte säga att nu har vi lämnat över det här till domstolen, för vi tror inte att politikerna hade tänkt sig att skicka tillbaka människor till den situation som råder i Bagdad och i södra Irak i dag, säger Christer Zettergren.

Johanna Sjövall
johanna.sjovall@sr.se