Hotfulla inlägg på internet utreds

Fortfarande skrivs det många hotande och kränkande inlägg på internet efter dödskjutningen av en 15-åring i Rödeby i Blekinge. Polisen följer nu noga det som skrivs och utreder inlägg som är hotfulla. (P3 Nyheter)