Mödradödligheten fortsatt hög i världen

Drygt en halv miljon kvinnor dör varje år runt om i världen i samband med graviditet eller strax efteråt. Störst är problemen i de allra fattigast länderna. 2 000 experter har nu samlats i London för en stor konferens på temat mödradödlighet.

– Vi har kunskapen, bevisen. Det vi behöver är passion, engagemang, politisk vilja och att få alla regeringar att sträva efter samma mål, säger Irlands tidigare president Mary Robinson, som är med och leder konferensen.

Enligt FN och världshälsoorganisationen WHO dog 1990 576 000 kvinnor i samband med graviditeter. 2005 var siffran 536 000. En ganska liten nedgång alltså och därmed ser det svårt ut att nå FN:s mål om att minska dödstalen med 75 procent till år 2015.

De flesta kvinnor som dör finns i framförallt Afrika. Mary Robinson befann sig vid ett tillfälle i Sierra Leone där en av sex gravida dör. Sedan reste hon till Sverige där siffran är en på 30 000 ungefär.

– Vi kan inte ha det så. Jag arbetar med mänskliga rättigheter, det är ett hån mot kvinnor, säger Mary Robinson som tycker att arbetet måste fortsätta ungefär som nu men förbättras och intensifieras.

En av de svenska representanterna på konferensen är Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

– Det faktum att mödradödligheten i världen inte går ned utan ligger på en nivå där drygt en halv miljon kvinnor om året dör i samband med graviditet och förlossningar, visar att man måste ha preventivmedel, rättigheter för kvinnor, sexualundervisning i skolan, hälsovård och mödravård som riktar sig till kvinnor. Och man måste fortsätta med det annars når man inte utveckling i länderna i syd, som det här framför allt handlar om, säger Åsa Regnér.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se