Slopade kvartalsrapporter för börsbolag utreds

Kravet på börsbolagen att lämna kvartalsrapporter slopas, enligt ett förslag som Stockholmsbörsen just nu arbetar på. Bakgrunden är nya direktiv från EU. För många börsbolag antas de nya reglerna komma som en lättnad, men varnande röster om ökad risk för insiderhandel höjs också.

Systemet att rapportera fyra gånger om året har ifrågasattas från tid till annan. Det har talats om rapporterna, och arbetet med att sätta ihop dem, som ett ständigt energiläckage i bolagen.

Kortsiktigt vinsttänkande gynnas, och verkställande direktörer drar sig för att genomföra mer långtgående och plågsamma, men kanske nödvändiga, förändringar som minskar de kortsiktiga vinsterna, sägs det.

Varnar för ökad insiderhandel
Gunnar Ek, ansvarig för bolagsbevakning på Aktiespararna tycker det är bra att kravet slopas, men höjer också ett varnande finger. Tätare rapportering än två gånger per år är bra när det gäller att minska riskerna för insiderhandel.

– Ur ett placerarperspektiv är det väldigt bra med kvartalsrapporter. Då vet man lite oftare hur läget är i bolaget, och det förhindrar att folk med insynsställning kan köpa och sälja aktier till bättre priser än vad andra, som inte har den informationen kan göra, säger Gunnar Ek.

Så det finns både positiva och negativa sidor av det här?

– Ja, det gör det.

Väger det här extra arbetet för bolagen över tycker du, är det ändå värt att ta bort det här kravet trots risken för insiderhandel?

– Jag tror att för de stora bolagen är det nödvändigt att ha så frekvent rapportering som kvartalsrapporter. För en del mindre bolag måste man inse att de inte klarar av det. Där får vi acceptera att vi inte har sådana rapporter.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se