Dåliga kartor kan fördröja ambulanser

Ambulanserna i Örebro län saknar just nu fullständiga kartor. Det gjorde att hjälpen till en sjuk man i Örebro nyligen blev försenad eftersom ambulansen körde fel. Gatan där mannen föll ihop fanns inte på ambulanspersonalens kartor. (SR Örebro)