Avvisad irakier överklagar domstolsbeslut

Den 51-årige irakier från Bagdad som på torsdagen fick avslag på sin ansökan i migrationsdomstolen kommer att överklaga beslutet till Migrationsöverdomstolen.

Om Migrationsöverdomstolen väljer att ta upp ärendet kommer frågan om det råder inre väpnad konflikt i Irak att prövas ännu en gång.

Migrationsdomstolen i Stockholm beslutade på torsdagen att det inte råder någon inre väpnad konflikt i Irak.

Domstolen tror inte heller på de individuella skäl som mannen anfört.