Hörselskadade sjukskrivs i onödan

Uppdaterad 15:35
Många hörselskadade sjukskrivs och förtidspensioneras i onödan. Det hävdar Hörselskadades riksförbund, HRF, som menar att Försäkringskassan har för dålig kunskap om att hörselproblem ofta ligger bakom andra diagnoser, som trötthet och spänningsvärk.

– Ofta är det så att det finns en hörselskada i botten på många sjukskrivningar. Hade hörselskadan blivit uppmärksammad tidigare, inte minst för den enskilde, så finns det förhållandevis enkla åtgärder som gör att man kan klara av den här situationen och fortsätta ett bra yrkesliv, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för HRF.

Andelen förtidspensionerade är dubbelt så hög bland de med nedsatt hörsel som bland resten av befolkningen. Ofta är det kvinnor i kommunikativa yrken som drabbas. Många är inte själva medvetna om att de har hörselnedsättningar men märker att de blir mer stressade och spänner sig.

Bröt ihop
Maud Holmberg i Sollentuna blev sjukskriven för stress när arbetet blev för ansträngande på grund av hennes hörselproblem.

– Jag hörde inte i diskussioner många gånger. Jag jobbade som folkhälsoplanerare och då höll jag i många möten själv. Det blev jättejobbigt eftersom jag delvis skulle hålla i mötet, skriva själv och hålla koll på vad folk sa. Det fungerade helt enkelt inte. Till slut bröt jag ihop, säger hon.

Maud Holmbergs sjukskrivning ledde sedan till förtidspensionering på halvtid och det var inte förrän hon flera år senare fick rätt rehabilitering som hon kunde börja jobba igen. Själv tror hon att både sjukskrivningen och förtidspensioneringen hade kunnat undvikas om hon fått rätt hjälp från början.

– Ja det är jag nästan övertygad om när jag nu ser tillbaka. Men samtidigt är det en lång process att man ska acceptera både hörapparater och hörselskadan. Man behöver stöd i det, säger Maud Holmberg.

Anpassade arbetsplatser
Jan-Peter Strömgren är på HRF menar att arbetsgivarna måste bli bättre på att anpassa arbetsplatserna så att hörselskadade kan arbeta kvar.

Sjukvården och Försäkringskassan tycker han måste bli medvetna om att hörselskador kan vara orsaken bakom många andra besvär. Men han säger också att de hörselskadade själva ibland har en skuld i att det går så långt som till sjukskrivning och förtidspensionering. Många skäms för att erkänna att de har en hörselskada.

– Det finns attityder hos oss som människor där vi inte riktigt vill stå för problemet med hörselskador, säger Jan-Peter Strömgren.

Hörselskadades riksförbund tycker också att Försäkringskassan måste bli bättre på att förstå vad hörselskadade behöver för hjälpmedel och rehabilitering.

”Den enskilde måste få det stödet”
Magdalena Brasch som är enhetschef på Försäkringskassan säger att Försäkringskassan är beroende av att sjukvården och företagshälsovården upptäcker problemen.

– Vi måste ha hjälp av den vanliga sjukvården och företagshälsovården för att uppmärksamma att det finns problem. Även den enskilde måste få det stödet och få information om att de kan söka pengar hos Försäkringskassan, säger Magdalena Brasch.

Maja Lagercrantz
maja.lagercrantz@sr.se