Utegångsförbudet i Burma hävt

Militärregimen i Burma har upphävt det nattliga utegångsförbudet i storstäderna Rangoon och Mandalay. Beskedet har meddelats från högtalare ute på gatorna.

Förbudet att gå ut nattetid, demonstrera och samlas i grupper större än fem infördes i slutet av september. Åtgärderna ingick i militärjuntans våldsamma ingripande mot jättedemonstrationerna där munkar och många andra burmeser krävde demokratiska reformer.