Majoritet vill avskaffa värnpliktsförsvaret

En majoritet av Sveriges befolkning vill avskaffa eller grundligt reformera dagens värnpliktsförsvar. Det framgår av en Sifo-mätning som gjorts på uppdrag av Göteborgs-Posten.

42 procent av de tillfrågade vill att värnplikten försvinner och att försvaret ska bygga på frivillig grundutbildning.

23 procent vill ha allmän värnplikt för både kvinnor och män.

15 procent vill ha ett försvar som enbart består av yrkesanställda.

Bara 14 procent av de tillfrågade sa att vill att försvaret ska vara utformat som idag.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 personer.