Kina får utbytt ledning efter partikongress

I Kina har kommunistpartiets viktiga femårskongress avslutats och snart kommer Kina att ha en delvis ny ledartopp. Begreppet ”interndemokrati” används flitigt inom det kinesiska kommunistpartiet, men ledarskiftet sker fortfarande långt utom synhåll för vanliga kineser.

Artiga militärpoliser kollar mitt identitetskort och vinkar förbi mig, men vanliga kineser och Beijingbor vid Himmelska fridens torg har ingen chans att komma in hit där deras ledare väljs i dag, söndag.

– Meiyou, meiyou, meiyou, meiyou... Någon däremot? frågar presidenten och partisekreteraren Hu Jintao och rösträknarna som har ansvar för var sin sektion i den stora salen svarar: ”Ingen, ingen, ingen, ingen”.

Ny centralkommitté godkänd
Nu är partiets nya centralkommitté godkänd och i morgon, måndag, blir det klart vilka den väljer till Politbyrån, vars ständiga utskott har den verkliga makten i Kina.

President Hu Jintao fått in sina egna slagord ”Utveckling på vetenskaplig grund” och ”Det harmoniska samhället” i partiprogrammet.

Doktrinen om det harmoniska samhället anses uttrycka en vilja till balanserad och hållbar utveckling och ett löfte från presidenten att minska de problem som den rasande ekonomiska tillväxten har åstadkommit, både i form av gapande klyftor mellan fattiga och rika, och i form av storskalig miljöförstöring.

Stärker sin makt
Presidenten har också stärkt sin makt genom att peta bort vissa personer som är lojala med den förre presidenten Jiang Zemin, från centralkommittén, till exempel vicepresidenten Zeng Qinghong.

Utanför Folkets stora hall, bakom plastsnören, står vanliga människor. Militärpolisen håller på att ta hand om en skrikande man som har försökt att framföra sina protester till myndigheterna, och han förs just nu bort i en polisbil längs paradgatan. Kommunistpartiets representanter som den här mannen försökte framföra sin klagomål till har redan svischat iväg till lunchen.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se