Turkiet sa ja till folkvald president

I dagens folkomröstning i Turkiet sa en majoritet som väntat ja till förslaget att landets president i fortsättningen ska väljas direkt av folket.

När alla röster hade räknats var ställningen 69,1 procent för förslaget och 30,8 procent emot.

Valdeltagandet blev 67,3 procent.

Turkiets president har fram tills nu utsetts av parlamentet och folkomröstningen drevs igenom av regeringspartiet AKP sedan oppositionen under våren gjorde det omöjligt att utse en ny president.

Den turkiska militären, och den sekulära politiska oppositionen, gjorde då gemensam sak eftersom de misstänkte att AKP:s kandidat Abdullah Gül i smyg planerade att göra Turkiet mer islamiskt präglat.

Efter ett nyval som gav AKP kraftigt ökat väljarstöd kunde AKP senare få Gül vald till president.

Förutom att presidenten hädanefter ska utses direkt av folket kortas mandatperioden till fem år från nuvarande sju. I gengäld ska statschefen kunna väljas om en gång vilket inte varit möjligt hittills. Parlamentets mandatperiod kortas från fem år till fyra.