Skydda skogen i tid uppmaning från SNF

Det händer för lite med skyddet av våra skogar. Det anser Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, som nu pekar ut 30 gammelskogar i Norrbotten och Västerbotten, som naturvårdare har inventerats i sommar.

Flera av områdena har redan pekats ut som skyddsvärda i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas inventeringar. Trots det är några redan snitslade för avverkning.

– De där har förhandlats sönder och samman i  diskussioner mellan myndigheter och skogsbolagen och det har lett till att den del har avverkats och vi vill säga att: Sätt ett stopp för det här, skydda alla områden med höga naturvärden. Det säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I flera utvärderingar av den svenska skogspolitiken har man kommit fram till att trots höjda anslag räcker inte pengarna för att uppnå Sveriges miljömål för skydd av skog till 2010. I budgeten har regeringen aviserat en sänkning av anslagen med 450 miljoner kronor de närmaste tre åren.

Många rödlistade arter
En av de inventerare, som travade runt i skogarna i somras är Mirjam Lööf.

– Vi har framförallt tittat på vedlevande svampar och lavar och andra rödlistade arter som är bra kvitton på att skogen är av den kvalitén som vi måste bevara för att biologisk mångfald i skogen ska ha en chans.

En som hittat många rödlistade arter är Olli Manninen från Finland, expert på vedlevande svampar.

– Vi har hittat 7 000 fynd av rödlistade arter, svampar och lavar och annat, och det berättar att de här skogarna har väldigt höga naturvärden.

”Upp till bevis”
De här arterna indikerar gammal skog, död ved och finns de i skogen då hittar man i allmänhet fler rödlistade arter av lavar, kärlväxter, insekter och fåglar. Regeringen har sagt att man vill komma fram till ett billigare sätt att skydda skog, men hittills finns inget konkret förslag och det är något som  Mikael Karlsson efterlyser.

– Det är möjligt att miljöminister Andreas Carlgren har en idé om detta men ingen har hört talas om det än så länge. Man har pekat på Finland och där är naturskyddet dyrare. Vi är överens med markägarna, forskarna och myndigheterna om att anslagen måste öka. Så än så länge handlar det om upp till bevis Andreas Carlgren, har du ingen idé om detta så höj anslagen återigen, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se