Aboriginers kvarlevor lämnas tillbaka

På måndagen överlämnade Etnografiska museet kvarlevorna av minst tio aboriginer till en delegation från Australien. Skeletten hämtades till Sverige av en svensk forskare i början av 1900-talet. Skeletten togs till Sverige för att användas i rasbiologiskt syfte.

När kvarlevorna nu lämnas tillbaka är det för att ge Australiens urbefolkning upprättelse.

Sju vita kartonger i papp står på ett bord i ett av museets arbetsrum. I dom ligger ben och kranier och hela skelett från minst tio aboriginer.

Hämtar hem sina förfäder
Ismahl Croft har kommit till Sverige för att hämta hem sina förfäder.

– Mitt folk är förtvivlat över att människor har tagits ur sina gravar. Jag menar, hur skulle människor känna om jag grävde upp en grav och tog med mig kvarlevorna till mitt hemland, säger han.

Kvarlevorna kom till Sverige i början av 1900-talet när zoologen Eric Mjöberg reste runt i Australien.

Tog med sig skelett ur gravar
Expeditionen samlade framförallt på insekter men den tog också med sig skelett ur gravar.

– Detta var inte på något sätt en sällsynthet utan. Det skickades tiotusental, för att inte säga hundratusentals, skelett till olika museer och institutioner i Västeuropa och USA, säger socialantropologen Claes Hallgren.

Men svensken Mjölberg var faktiskt exceptionellt hänsynslös.

– Man hade en begravningssed där man la upp sina döda i träd och sedan var det meningen att när köttet hade fallit av begravde man dem i grottor. Men Mjöberg tog ner dem ur träden innan köttet hade fallit av och skar loss köttet för att komma åt skelettet.

Hjälper till att läka såren
Ismahl Croft säger att hans folk fortfarande känner misstro mot västerlänningar, men att det här hjälper till att läka såren.

– Nu har mitt folk en positiv syn och uppskattar att Sverige har lämnat tillbaka mina förfäder till deras hemland, säger han.

Johanna Sjövall
johanna.sjovall@sr.se