Klart för nya rådgivare åt Odell

Regeringen kommer att skaffa nya rådgivare för utförsäljningen av de statliga bolagen. När avtalen med de nio banker som varit rådgivare nu löper ut , låter man alla bolag som vill få konkurrera om att bli finansiella rådgivare åt regeringen.

– Vi vill öka konkurrensen. Här fanns nio banker som hade ett långt avtal. Här kommer nu alla att få lämna anbud på detta, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

I början av oktober lämnade den hårt kritiserade investmentbanken Carnegie sitt uppdrag som regeringens rådgivare för utförsäljningen av statens aktieinnehav i Stockholmsbörsens ägare, OMX.

Avtal löpte ut
Samtidigt som det skedde gick också ramavtalen ut för de nio banker som under flera år har haft i uppdrag att hjälpa regeringen med rådgivning kring finansiella tjänster.

Nu byter regeringen system och överger ramavtalen. Från och med i morgon får alla som vill, ansöka om att bli rådgivare. Det har inget med turerna runt Carnegie att göra, betonar Mats Odell.

Med det nya systemet hoppas regeringen på ett större urval än tidigare. Man hoppas att det ska leda till hårdare prispress och därmed minskade kostnader för staten.

Påskynda processen
Dessutom är Mats Odell övertygad om det blir en snabbare process.

– Fördelen är att det kommer att gå fortare. Det innebär att vi inte får någon som helst försening när det gäller SBAB och OMX, där Carnegie har varit rådgivaren, som nu fasas ut, säger Mats Odell.

Hur ska ni undvika att ni får rådgivare som har den historien som Carnegie hade?

– Det är omöjligt att värja sig mot. Det kommer att vara en kvalitetsgranskning, där rätt kvalitet är det viktigaste. Priset är också viktigt, men kvaliten är viktigare, eftersom det handlar om statliga värden, som vi måste slå vakt om, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se