Vittnesmål mot Petersson i Skandiamål

Vid rättegången i Svea Hovrätt vittnade på tisdagen Skandias förre styrelseordförande Lars Ramqvist. Han hävdade att det var den åtalade tidigare vd:n Lars-Eric Petersson, som låg bakom att utbetalningarna av bonus skenade iväg genom att ta bort taket för hur mycket som kunde betalas ut.

– Jag vill bara säga det att villkor inklusive tak var en styrelsefråga och Lars-Eric hade naturligtvis inget som helst mandat att ta något beslut oavsett vad han tyckte eller trodde eller vem har skrivit texten. Det har ingen relevans. Han har ingen rätt att ta något som helst beslut i frågan om bonusprogrammens villkor, sa Lars Ramqvist.

Rättegången mot Skandias tidigare VD kretsar hela tiden kring en beloppsbegränsning, eller taket, i bonusprogrammet Wealthbuilder, som riktade sig till bolagets högsta chefer i USA och Storbritannien.

Det här var i slutet av 1999 och programmet hade slagit i taket. De höga cheferna krävde då mer av det snabbt växande Skandia.

Under press gick Petersson gick då med på att lyfta taket genom att flytta dom överstigande beloppen till året efter. Det här är i alla fall överåklagarens, Christer van der Kwast, linje och när åklagarens kanske viktigaste vittne Lars Ramqvist under förmiddagen gav sin bild av händelserna, så gav det åklagaren stöd.

Enligt Ramqvist så lyfte Petersson taket och resultatet blev att bonusutbetalningarna skenade iväg. Det blev 300 miljoner kronor mer än det som styrelsen räknat med.

Sören Granath
soren.granath@sr.se