Volkswagen öppnas för större ägare

EU:s domstol beslöt på tisdagen att den lag som skyddar Volkswagen från uppköp strider mot EU:s regler om fri rörlighet för kapital. Porsche kan därmed bli ny majoritetsägare, medan de anställda och staten får minskad makt i bolaget.

Volkswagenlagen har i snart 50 år skyddat bolaget mot fientliga övertaganden och samtidigt säkrat inflytandet för delstaten Niedersachsen. En särskild regel säger att ingen aktieägare har rösträtt för mer än 20 procent av aktierna.

Tillsammans med delstaten har företrädare för dom anställda i Volkswagen haft betydande makt över besluten i bolaget med, i praktiken, möjlighet att blockera beslut.

Regeringen ändrar lagen
Nu är det alltså slut med Volkswagenlagen. Sedan domen i EU:s domstol blev offentlig nu på tisdagsförmiddagen har den tyska regeringen redan sagt att lagen ska ändras.

När regeln försvinner om att varje aktieägare har inflytande för högst 20 procent, då kan sportbilstillverkaren Porsche som är störste ägaren i Volkswagen flytta fram sina positioner.

Porsche har 31 procent av aktierna och ledningen har klart uttryckt att målet är öka ägandet i Volkswagen till mer än 50 procent. Den lille vill den sluka den stora alltså. Porsche har 12 000 anställda mot 320 000 i Volkswagen.

Samgående med Porsche väntas
Porsche och Volkswagen samarbetar redan tekniskt på flera områden, men det som nu väntar kan vara ett samgående, som inte blir på Volkswagens villkor. Det betyder att dom anställda i Volkswagen riskerar att inte bara att bli av med makt och särskilda förmåner, som kortare arbetsvecka. Det kan också blir frågan om rationaliseringar har Porsches vd antytt.

Delstaten Niedersachsen skulle kunna blockera Porsches intåg genom att öka sin ägarandel från idag 20 procent till 25 och då kunna spärra ett uppköp av bolaget, men sådana planer finns inte.

Delstatens regeringschef säger i dag att Niedersachsen stannar på 20 procent och har därmed gett upp maktkampen om Volkswagen.

Per Eurenius Berlin
per.eurenius@sr.se