Bengtsfors saneras från kvicksilver

Under den pågående saneringen av det gamla fabriksområdet för den nedlagda kloralkalifabriken i Bengtsfors i Dalsland har det påträffats droppar av rent kvicksilver.

Upptäckten gjordes så sent som för någon dag sedan i marken under själva fabriken säger Bo Tivesten ansvarig vid Bengtsfors kommun för saneringen.

– Det var en ganska enkel fabrik med jordgolv.

Vilket innebar att gifterna trängde ner i marken?

– Det är klart att spill av kvicksilver trillade ner i jorden och de senaste dagarna har vi upptäckt det vi befarade, att det finns kvicksilver i fri fas, som det heter. Det problemet håller vi nu på att jobba med, som du ser har vi täckt över för att det inte ska bli några miljökonsekvenser.

Det var i våras som grävmaskiner, under det pågående saneringsarbetet, började gräva upp jordmassor där Ekas tidigare fabrik för framställning av klorgas låg mellan 1897 och 1924. På svartvita bilder från den tiden kan jag se långa rader av något som ser ut som badkar, som står direkt på marken, i de här karen fanns bland det extremt giftiga ämnet kvicksilver.

Knappnålshuvuden
Det är sannolikt i samband med arbetet vid de här karen som dropparna av kvicksilver hamnade ner i jorden. Dropparna ser ut som silverfärgade knappnålshuvuden blänker i jorden. Tidigare har kvicksilvret varit blandat med jordpartiklar men det här är alltså rent kvicksilver som nu påträffats. Hittills handlar det ett 600 kvadratmeter stor område.

Just idag, tisdag, sätts stängsel upp runt hela området, en gul skylt med dödskalle talar om att det ligger giftigt avfall i marken.

– Det är ganska allvarligt. Först måste vi vidta en rad försiktighetsåtgärder med att täcka området så att vi inte får gasavgång. Sen ska vi tänka igenom vad vi ska ha för arbetsmiljöskydd och vi ska också sätta upp ett särskilt stängsel runt området, säger Bo Tivesten.

Dyrt att sanera
Kloralkalifabriken i Bengtsfors är Naturvårdsverkets största och dyraste saneringsprojekt hittills. Här finns mellan åtta och 16 ton kvicksilver och även miljögiftget dioxin.

Kjell Fernkvist på Naturvårdsverket har arbetat ett halvår med att förbereda saneringsarbetet och säger att han inte är förvånad över fyndet av metalliskt kvicksilver.

– Det har gjorts undersökningar och man har bedömt att det ligger så mycket kvicksilver i det här området att jag inte är förvånad över att man hittar kvicksilverkulor där.

Hur farligt är det att komma i kontakt med det här kvicksilvret?

– Hela området ska ju saneras därför att, med avseende på både kvicksilver och dioxiner som finns där ska ju området renas helt enkelt. Det är ju ingenting för folk att visats i eller leka i, säger Kjell Fernkvist.

Kvicksilver är farligast om man får det i sig i form av metylkvicksilver. Det har funnits kvicksilver i insjöfisk och kvicksilver sprids med luft och vatten jorden runt. Kvicksilver skadar framförallt njurarna och det centrala nervsystemet hos människa.

”Inga risker”
Det är heller inte helt klart vad det betyder för boende runt omkring. Ledningen för saneringsarbetet har idag tisdag beslutat att öka provtagningen för att se om kvicksilverhalten i luften ökar till följd av upptäckten. Katarina Lennartsdotter-Parkkonen är ansvarig för den så kallade omgivningskontrollen under saneringen.

– Kvicksilvret avgår till luften och det är det som i så fall skulle vara farligt men det är inte det för invånarna i Bengtsfors. Står man nära gropen då ska man vara skyddad, men som vi har sett på våra mätningar hittills så finns det inga risker, säger hon.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se