Kränkt elev fick 5 000 i skadestånd

Det blev inte någon höjning av nivån på skadeståndet till den elev som sögs i ansiktet med en spånsug av sin lärare under en slöjdlektion i Uppsala. Eleven tilldömdes 5 000 kronor i skadestånd, enligt den nya lagen mot diskriminering och kränkningar i skolan.

– Jag är besviken för jag trodde att det skulle bli en lite hårdare dom, enligt den nya lagen. Det skulle vara bra för alla barn som går i skolan. Man ska inte anställa lärare som är olämpliga och kan utföra misshandel, säger elevens pappa efter domen.

På tisdagen kom domen i det första målet där den nya lagen mot diskriminering och andra kränkningar i skolan prövats i första instans i Uppsala tingsrätt.

Det gällde eleven som dammsögs i ansiktet av sin slöjdlärare.

Ville ha mer
Barn- och elevombudet Lars Arrhenius vill höja nivån på skadestånden, bland annat för att det ska svida för kommunerna om de får betala höga belopp, med baktanken att kommunerna hellre ska satsa på förebyggande verksamhet.

Ombudet begärde 25 000 kronor. Uppsala kommun dömdes till 5 000 kronor i skadestånd till eleven för den kränkning, som tingsrätten anser motsvarar ofredande, enligt Brottsbalken.

Oeniga om lagens förarbeten
Tingsrätten sa att det inte fanns tydligt angett i lagens förarbeten att beloppen ska höjas för kränkningar av den här typen.

Ett sådant stöd finns, tycker Lars Arrhenius, som troligen kommer att överklaga domen.

– Det talas mycket i förarbetena om motivet och syftet till varför den här lagen har tillkommit. Det beror just på att det förekommer kränkningar i skolan i hög grad. Om man ska komma tillrätta med det måste man lägga sig på en högre nivåer än de gjorde, säger barn- och elevombudet Lars Arrhenius.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se

Jonas Ahlman, SR Uppland
jonas.ahlman@sr.se