Avvisad egyptier nekas uppehållstillstånd

Den egyptiske medborgaren Ahmed Agiza som för sex år sedan under förnedrande former avvisades ur Sverige med hjälp av amerikanska agenter får inte uppehållstillstånd i Sverige. Det har Migrationsverket beslutat.

Bo Johansson är Ahmed Agizas juridiska ombud.

– Migrationsverket har för någon vecka sedan avslagit hans ansökan och det har man gjort med motiveringen att han inte kan nyttja ett eventuellt beviljat tillstånd eftersom han sitter i fängsligt förvar i Egypten.

Sverige har fällts
Flera FN-organ har fällt Sverige för den brutala behandlingen av egyptierna Ahmed Agiza och Muhammed Alzeri som i december 2001 greps och avvisades med flyg till Egypten med hjälp av amerikanska agenter.

De var båda misstänkta terrorister. Agiza sitter nu efter omdiskuterad rättslig prövning i fängelse i Egypten och hans familj bor i Sverige.

Sekretess
Tidigare i år upphävde den svenska regeringen avvisningsbeslutet mot de två. Båda ansökte då om uppehållstillstånd. Nu säger alltså Migrationsverket nej till Ahmed Agiza och tidigare har Muhammed Alzeri fått samma besked.

Av sekretesskäl kan Migrationsverket inte kommentera beslutet säger pressekreterare Johan Rahm till Ekot.

Ahmed Agizas jurisdiska ombud Bo Johansson säger alltså att motivet för avslaget är att Agiza inte under överskådlig tid kan utnyttja uppehållstillståndet eftersom han sitter fängslad.

Överklaga beslutet
Bo Johansson tänker överklaga beslutet till regeringen, som han säger har ett särskilt ansvar för att ta hand om Agiza eftersom Sverige fällts av FN:s kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

– Svenska staten har ju i prövningar i FN:s kommitté mot tortyr blivit fällda. Sverige har brutit allvarligt mot artikel tre i konventionen. Det vill säga förbudet att avlägsna någon där det finns en grundad risk för tortyr. I och med detta så har man också enligt artikel 14 i konventionen en skyldighet att vidta kompensatoriska åtgärder, säger han.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se