Arbete mot supportervåld belönas

På onsdagen belönar länsstyrelsen i Stockholm ”Fotbollsalliansen”, ett samarbete som har som mål att få till en positiv läktarkultur inom Stockholmsfotbollen. (Radio Stockholm)