Varsel i flygbranschen

Fackförbundet Transport varslar om konflikt inom flygbranschen, sedan förbundet misslyckats med att komma överens med Flygarbetsgivarna i årets löneförhandlingar.

Från den 5 november gäller övertidsblockad för omkring 1 700 mekaniker och annan markpersonal, till exempel lastare.
Från den 8 november varslar Transport dessutom om strejk för mekaniker och lastare anställda vid Göteborg City Airport, Tärnafjällens flygplats och några bolag som jobbar med service till flygbolagen.