Handelsministerns villa ett svartbygge

Handelminister Ewa Björlings tvåvåningsvilla på Ekerö utanför Stockholm är ett svartbygge, anser länsstyrelsen i Stockholm. Handelsminister Ewa Björling ville ha bygglov i efterhand och hade överklagat byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen men förlorade.

Redan när hon utsågs till handelsminister den 12 september berätta statsminister Fredrik Reinfeldt om hennes husbygge:

– Ewa och hennes familj har byggt ett hus på Ekerö och under den processen ålagts att dels betala en tilläggsavgift på 8 000 kronor och dessutom lagt jordmassor utanför tomten. Det har de fått betala 9 172 kronor för. Huset har ett taxeringsvärde på 4,6 miljoner kronor, sa Fredrik Reinfeldt.

Sutterängvilla
Den moderata handelsministern Ewa Björling och hennes familj hade 2002 byggnadslov att bygga en sutterängvilla i Ekerö kommun utanför Stockholm.

Men Ewa Björling byggde istället villan som ett tvåvåningshus. Ett sutteränghus har ju ena sidan täckt av marken, men handelsministern lät gräva bort jordmassor så att huset står fritt och är därmed två våningar högt.

De små fönster som fanns på de godkända ritningarna ersattes med stora fönster. Hon överklagade byggnadsnämndens krav att huset skulle återställas som sutteränghus bland annat med motiveringen att det var små förändringar som gjorts jämfört med detaljplanen.

Men Ewa Björling har nu fått besked om att det är byggnadsnämndens beslut som gäller.

Godtar beslutet
Handelsministern har inte tid att svara på frågor i Ekot, men låter via sin pressekreterare Malin Werner hälsa att hon kommer att godta länsstyrelsens beslut.

Ewa Björling kommer alltså inte att överklaga ärendet vidare till länsrätten.

Ännu har byggnadsnämnden i Ekerö inte behandlat ärendet, men det troliga är att handelsministern åläggs att ta bort de stora fönstren och ersätta dem med mindre. Och dessutom fylla på jordmassor igen som hon tidigare schaktat bort.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se