Vädret underlättar brandsläckning i USA

Flera stora bränder fortsätter i Kalifornien men ett väderomslag har gjort att brandmännen nu mer effektivt kan bekämpa eldsvådorna.

Den tidigare mycket höga temperaturen har sjunkit och det blåser inte lika mycket som tidigare. Det var bland annat blåsten som gjorde att bränderna så snabbt spred sig.

Sex människor har omkommit och 1 300 bostadshus har totalförstörts.

President Bush har beordrat att extra, federal hjälp ska skickas till Kalifornien för att hjälpa de nödlidande.