Brist på ekologiska produkter försvårar miljökrav

Intresset för ekomärkta produkter ökar bland landstingen, men tillgången är ett problem. Trots att de svenska landstingen är storkonsumenter av kläder och lakan, är det bara fem av 20 landsting som ställer miljökrav på inköpen av bomullsprodukter.

Nils-Eric Stenberg är inköpsdirektör på landstinget i Jönköping.

– Vi kan ju få fram delar av vårt behov, men inte fullt ut. Tillgången är mycket begränsad.

Handlar det inte också om efterfrågan, om ni börjar efterfråga det så blir det lättare att få fram det?

– Självklart, men vi kan inte tillgodose hela vårt behov med ekologiskt odlade produkter.

Hittills har landstinget i Jönköping inte ställt några miljökrav vid inköp av lakan, handdukar och andra bomullsprodukter, trots att bomullsframställningen på många håll innebär användande av mycket giftiga kemikalier.

Det har helt enkelt inte gått att förena med EU:s upphandlingsregler, hävdar Stenberg, Men nu är en ändring på gång och flera landsting har redan börjat ställa villkor. Problemet är ändå att ekoodlingarna inte räcker till i nuläget om alla landsting skulle ställa samma krav.

”Landstingen kan börja någonstans”
Elinor Elfström-Faurén på den ideella organisationen Fair Trade center menar att landstingen ändå kan börja någonstans.

– Man kan ställa krav till exempel på hur bomullen behandlas efter odlingen. Till exempel vid färgning och blekning kan man ställa krav på att det finns fungerande reningsverk, att man försöker minska användningen av farliga kemikalier, säger Elinor Elfström-Faurén.

Trycket ökar på ekologiskt
Hur mycket dyrare ekologiskt odlad bomullen blir är svårt att få fram, men trycket ökar alltså. I nästa upphandling som landstinget i Jönköping gör tillsammans med Östergötland så blir det ändå en förändring lovar Nils-Eric Stenberg.

– Delar av det kommer att omfattas av kravet att det ska vara ekologiskt odlat, ja. Men inte fullt ut, för då riskerar vi att inte få några anbud alls, för det finns ingen som kan ställa upp med det.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se