Torskfiske åter tillåtet i östra Östersjön

EU-kommissionen har ändrat sin uppfattning när det gäller det svenska Fiskeriverkets bedömningar om överfiske i Östersjöns östra torskbestånd.

För en dryg månad sedan stoppades torskfisket, på grund av att EU-kommissionens inspektörer ansåg överfisket var större än Fiskeriverkets beräkningar och att årets svenska fiskekvot då var redan uppfiskad.

Men efter månadslånga förhandlingarna godtar nu EU-kommissionen Fiskeriverkets beräkningar och därför öppnas nu torskfisket igen, på måndag, i det östra beståndet i Östersjön.