Bostadspriserna sjunker i storstäderna

Priserna på både bostadsrätter och småhus är på väg neråt. Det fanns tecken på detta redan i september, men nu sjunker det rejält. Det framgår av SBAB:s mäklarbarometer.

– Nedgången är överraskande snabb under tredje kvartalet, både för mäklarna om man jämför med deras förväntningar i förra enkäten och för oss själva. Så det har blivit oväntat snabbt kyligare på bostadsmarknaden, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

SBAB:s mäklarbarometer bygger på hur 220 fastighetsmäklare i storstäderna bedömer marknaden.

Första nedgången på tre år
Det här är första gången sedan barometern startade för tre år sedan, som mäklarna uppger att priserna minskar.

Det handlar även om längre försäljningstider, nedgång i budgivningar och mindre skillnad mellan försäljningspris och utgångspris.

Förklaringen är dels oron på kreditmarknaden, säger Tomas Pousette, men allra mest Riksbankens agerande.

”Högre räntorna biter”
– Framför allt är det högre räntor som börjar bita. Vi har haft en rejäl ränteuppgång sedan sommaren 2005, ungefär två till två och en halv procentenhet beroende på vilka boräntor man tittar på och det börjar slå igenom, säger han.

Det betyder att detta inte är någon tillfällig nedgång?

– Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är svårt att se stora positiva faktorer som skulle lyfta bostadsmarkanden på nytt utan här står vi nog inför en mer dämpad utveckling framöver.

Men Tomas Pousette betonar att det inte handlar om något ras på bostadsmarknaden. Priserna sätter sig under hösten och det blir dyrare att bo.

Märks mest i Stockholm
Mäklarna tror att prisnedgången blir störst på bostadsrätter och störst i Stockholm. Här är priserna högst och här är också omsättningen också störst.

Trots avmattningen på bostadsmarknaden tror ändå Tomas Pousette att Riksbanken fortsätter med sina räntehöjningar.

– Jag tror nog att man får jobba vidare med räntevapnet för att hålla inflationen i schack och då är det faktiskt negativt för bostadsmarkanden och det får man ta, säger han.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se