FN varnar för fågelinfluensa i Europa

FN:s livsmedelsorganisation FAO varnar för att fågelinfluensaviruset H5N1 kan få fäste hos tama ankor och gäss i vissa delar av Europa. Varningen kommer sedan tyska forskare upptäckt H5N1 hos döda ankor som inte haft några influensasymptom.

FAO:s chefsveterinär Joseph Domenech anser att de europeiska länderna bör förbereda sig för fler utbrott av fågelinfluensa, särskilt i länder som gränsar till Svarta havet.

Fågelinfluensaviruset drabbar främst fåglar men kan överföras till människor som har mycket tät kontakt med sjuka fåglar.

Omkring 160 dödsfall har inträffat, främst i Sydostasien sedan 2003. Experter fruktar att viruset kan mutera och börja överföras mellan människor, vilket skulle kunna utlösa en pandemi.