Ny istid en riskfaktor inför slutförvaring av kärnavfall

Svensk kärnbränslehantering, SKB, är nu klar med sitt nya forskningsprogram, det sista innan SKB om två år lämnar in sin ansökan om slutförvar för det svenska kärnavfallet i Oskarshamn eller Forsmark.

I dag, fredag, kommer forskningsprogrammet att presenteras för en rad myndigheter och remissinstanser.
– Under istider finns det fenomen som vi behöver studera hur de påverkar den omgivande leran och där har vi en del projekt kring det. Det krävs tre kilometer is, då blir det lite större påfrestning, säger Claes Thegerström, vd för SKB.

Tre kilometer is, vad skulle det kunna innebära?

– Det blir ett väsentligt högre tryck och därför har vi testat de här kapselbehållarna, att de klarar också sådana höga tryck.

Ansökan kommer att bygga på det koncept som innebär att avfallet förvaras 500 meter ner i berget i kopparkapslar inbäddade i bentonitlera. Avfallet ska kunna ligga i berget i hundratusentals år utan att radioaktivitet når jordytan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skulle vilja ha ännu bredare belysning av kärnavfallsfrågan.

– Egentligen vill vi ha ytterligare arbete genomfört på alternativ vad gäller både platsvalet och metodvalet, säger Johan Swahn, kanslichef vid MKG.

Miljöorganisationerna skulle också vilja se ytterligare studier av djupa borrhål, alltså att föra ner kapslarna i borrhål, tre till fem kilometer ner i berggrunden. Den metoden avfärdar Claes Thegerström helt.

– Det är förknippat med mycket större osäkerhet. Man måste alltså stå på markytan och och få ner dem i ett borrat hål, fyra-fem kilometer ner i berggrunden och ingen kan då tydligt verifiera vad det blir för placering och miljö för de här kapslarna, säger han.

En annan fråga är hur väl kopparkapslarna står emot korrosion.

– Nya rön som forskare vid KTH har kommit fram till är att även vatten som inte innehåller syre skulle kunna påverka kopparen och då skulle eventuellt korrision kunna ske, säger Johan Swahn.

Grundvattenströmmar, sprickor i berget, korrosion och förändrat klimat - hur säkert kan man vara att förvaret håller?

– Det måste ligga i systemet att man försöker parera för osäkerheterna genom att överdimensionera och genom att ha både hängslen och livrem, flera olika barriärer som täcker upp för varandra, säger Claes Thegerström, vd för Svensk kärnbränslehantering AB, SKB.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se