Snuset åter aktuellt inom EU

EU-parlamentet vill att man än en gång ska titta på frågan om inte det svenska snuset i alla fall kan vara ett sätt att sluta röka. Men vägen till att riva upp snusförbudet inom EU är lång, rapporterar vår korrespondent.

Det finns några inbitna snusare i EU-parlamentet och de ger sig inte. En av de främsta är moderaternas Christopher Fjellner. Han försöker övertyga de skeptiska Europaparlamentarikerna att vitsen med snus är att man inte röker.

EU:s hälsoexperter säger tvärt nej till allt som heter snus. Vi ska inte ha ytterligare ett sätt att missbruka tobak på, menar de. Och som alla vet är ju snusning förbjudet inom EU. Det är bara Sverige som har undantag från EU:s snusförbud.

Snus i stället för rökning
Men nu har Christopher Fjellner fått stöd av några kolleger i EU-parlamentet och parlamentet har röstat fram ett förslag där det uppmanar EU-kommissionen att undersöka om inte snus i alla fall kan vara ett sätt att åtminstone låta bli att röka tobak.

Om nu kommissionen gör utredningen så kan den sedan lägga ett förslag som sedan EU:s medlemsländer skulle kunna fundera vidare på.

Det är i så fall alltså många om och men innan EU:s snuspolitik tvärvänder och det blir tillåtet med uppstoppade överläppar även i andra EU-länder.

Förbjudet i Finland
Under tiden jagar EU-kommissionen illegala snushandlare i Finland, där snus säljs i strid mot snusförbudet.

Åland som har svenska snusvanor fick så sent som på torsdagen påbackning av ett redan högt bötesbelopp därför att man tillåter snusförsäljning på Ålandsfärjorna.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se