Få polisanmäler brott på internet

I ett år har man kunnat göra polisanmälan av enkla brott via internet. Få gör det, bara drygt var tionde. Polisen vill ändå utöka systemet till att gälla fler brott än idag.

Brottsoffersjourerna är dock skeptiska.
– Vi tycker inte att det är ett alltigenom genomtänkt projekt därför att den som gör anmälan missar ju den kontakt han normalt skulle få med en mänsklig röst när han bara knappar in det på internet, säger Birger Gustinger, som sitter i Brottsofferjourens styrelse.

Sedan november förra året kan man anmäla stölder, bilinbrott och förluster via internet. Syftet är att göra det lättare både för polisen och brottsoffret.

Sju procent av alla anmälningar
Fram till september hade nästan 70 000 anmälningar kommit in den vägen. Det är omkring tolv procent av de polisanmälningar som gällde dessa brott och sju procent av samtliga polisanmälningar.

Joakim Jansson vid Rikspolisstyrelsen förklarar varför bara vart tionde brottsoffer använder internet.

– Det vi inte har gjort är att till exempel marknadsföra den här möjligheten vilket vi kommer att göra i framtiden, säger han.

Systemet ska utvärderas
Polisen kommer att utvärdera systemet under hösten men vill redan nu utöka nätanmälningarna till att gälla även skadegörelse. Och då ska man till exempel kunna skicka in egna digitalbilder som kan användas som bevis i en rättegång.

Och där går nog gränsen för vilken typ av brott som kan anmälas digitalt, tror Joakim Jansson. Han tror inte att svårare brott, som till exempel misshandel, kan anmälas via internet.

– Det är så pass ingående uppgifter som vi behöver veta då, hur det har gått till, vad som hände före, vilka skador som har uppkommit och så vidare. Händelseförloppet blir ganska omfattande och i dagsläget är det inte säkert att det är det bästa sättet att anmäla saken på, säger han.

Brottsofferjouren kritisk
Birger Gustinger, före detta polis och medlem i styrelsen för Brottsofferjouren, vill stoppa planerna på att marknadsföra och utöka systemet med nätanmälningar. Brottsoffret lämnas i sticket, säger han.

– Vad tar mitt ärende vägen, vad händer nu? Man har ju en informationsplikt. Det kan gälla skadeståndsdelen, det gäller om det skulle gå vidare till förundersökning och åtal, om man vill ha stöd av en ideell organisation, säger han.

– Vi har ju inte stängt någon väg utan de andra vägarna finns, både besöket och telefonsamtal via 114 114 så det rör sig bara om en ökad tillgänglighet för vår allmänhet, säger Ulf Sköld, intendent på Rikspolisstyrelsen.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se