Loomis får fortsätta med värdetransporter

Företaget Loomis får fortsätta med sina värdetransporter tills frågan har avgjorts av domstol. Beslutet har fattats av Länsrätten i Stockholm.

Tidigare har länsstyrelsen återkallat Loomis Sveriges tillstånd att bedriva värdetransport, efter att flera inspektioner visade på allvarliga brister i företagets personalutbildning.

Men Loomis har överklagat återkallandet.