Fler män röstar på m fler kvinnor på s

Oppositionspartierna leder fortfarande stort före regeringsalliansen, enligt opinionsinstitutet Synovates oktobermätning. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har tillsammans 55,1 procent medan alliansen har 40,2.

Enligt mätningen, som presenteras i Dagens Nyheter, får moderaterna den lägsta noteringen sedan 2004, med ett stöd på 23,4 procent.

Väljarstödet bland män och kvinnor har förändrats kraftigt under det senaste året. Sedan valet i fjol har andelen manliga väljare som röstar på moderaterna ökat från ett par procentenheter till tio procentenheter, socialdemokraterna har haft en omvänd kurva. I valet var övervikten kvinnliga väljare omkring fyra procentenheter, idag är den nästan dubbelt så stor.

I mätningen har 2 479 personer intervjuats under perioden 8 till 23 oktober. Så här fördelar sig resultatet med skillnaden från föregående undersökning inom parentes: Socialdemokraterna 44,3 (-0,3), vänsterpartiet 5,6 (-0,2), miljöpartiet 5,3 (-0,3), moderaterna 23,4 (- 0,4), centern 6,1 (+0,4), folkpartiet 6,7 (-0,1), kristdemokraterna 4,0 (+0,1). Sverigedemokraterna får 3,4 (+0,9).

Inga förändringar är statistiskt säkerställda.