Bilister påverkas av vägomgivningen

Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, har kommit fram till att hur landskapet ser ut runt vägarna har betydelse för hur bilister kör. (SR Östergötland)