Hemvärnet vill starta egen utbildning

Hemvärnet vill bygga upp en egen utbildning av hemvärnssoldater vid sidan av värnpliktsutbildningen. Det är flera borgerliga politiker positiva till.

– Jag tycker att det är ett mycket bra förslag, säger kristdemokraten och riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren.

– De har ju genomfört några sådana här utbildningar på prov, och de har visat sig vara mycket bra, inte minst för att det är många kvinnor som söker dit, även från frivilligorganisationerna.

Är det värt att lägga kanske 40 miljoner kronor på en sådan här sak? Försvarets budget kommer troligen att fortsätta att krympa relativt till andra kostnader.

– Ja, men detta är det värt att satsa pengar på, och hemvärnet är kostnadseffektivt idag.

Att bara mellan 7 000 och 8 000 gör värnplikten ett år gör att det också blir svårare att locka yngre till hemvärnet.

Nu vill organisationen utbilda 800 hemvärnssoldater per år genom en egen tre månader lång grundkurs som skulle kosta en 40 miljoner kronor per år.

Helgutbildning för ungdomar
Dessutom vill hemvärnet under 2008 testa en helgutbildning där ungdomar från 15 år får lära sig militär grundkunskap, vid 18 får skjuta mer och vid 20 är färdiga att gå in i hemvärnet.

– Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut att om inte får någon tillförsel i glesbygdsområdena, kommer hemvärnsförbanden att både bildligt och bokstavligt försvinna, säger rikshemvärnschef Roland Ekenberg.

Socialdemokraten Håkan Juholt menar att Hemvärnet är viktigt vid kriser som snöstormar, och då kan vara ett tydligare stöd till kommuner och landsting.

”Inget miltärt hot”
Men enligt försvarsberedningen finns inget militärt hot mot Sverige inom överskådlig framtid, och då är det naturligt om hemvärnet krymper. Juholt är tveksam till att dra igång en egen hemvärnsutbildning.

– Jag är inte säker på att direktutbildning, och att hemvärnet självt direktrekryterar på det sättet, är det smartaste sättet, säger Håkan Juholt.

– Det måste ju vara Försvarsmaktens behov som styr. Det är ju inte en organisation som finns till för sin egen skull, utan för att Försvarsmakten ska klara uppgiften att tillsammans med andra skydda och försvara Sverige.

”Kan vara värt pengarna”
Men även om det inte finns något direkt hot, så tycker centerpartisten Staffan Danielsson egen utbildning av ungdomar inom hemvärnet, kan vara värt pengarna.

– Ett land måste alltid ha nationella skyddsstyrkor. Det kan vara att de militära invasionshoten inte är aktuella, men vi har en värld där terrorhot förekommer, och där det kan behövas en insats för att trygga lokalbefolkningen, säger Staffan Danielsson.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se