Landstingen hyr läkare för över 1 miljard

Landstingens kostnader för att hyra in läkare har ökat kraftigt de senaste åren och uppgår för 2007 till över 1,1 miljarder kronor, enligt SVT:s Rapport.

2003 var kostnaden nästan lika hög, men då infördes restriktioner och på ett år sjönk då summan till knappt 700 miljoner.

Att landstingens kostnader för hyrläkare ökat kraftigt igen beror bland annat på svårigheter att rektytera läkare, och på att vårdgarantin införts.