Antalet trafikdödade ökade under 2007

Uppdaterad 16:00
Antalet dödade i trafiken blev fler under 2007 och beräknas av Vägverket till 490 personer. Förklaringarna är framför allt att hastighetsgränserna inte hålls men också att det har blivit fler bilar och motorcyklar på vägarna.

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö är besviken över utvecklingen.

– Det blir cirka tio procent fler dödade 2007 än år 2006, trots att det har gjorts kraftfulla insatser för att förbättra trafiksäkerheten. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll, säger han.

200 fler döda än beräknat
Enligt målet i nollvisionen som antogs 1998 skulle antalet dödade i trafiken halveras till år 2007, men utvecklingen har blivit en annan. 490 personer beräknas ha dött i fjol och det är drygt 200 fler än målet.

Vägverkets analys är bland annat att den rådande högkonjunkturen leder till att fler köper bilar och motorcyklar, vilket ger fler ovana trafikanter på vägarna och fler resor. Men den viktigaste förklaringen till att så många dör i trafiken är att vi kör för fort, säger Ingemar Skogö.

– Det mest allvarliga och enskilda problemet är det bristande efterlevnaden när det gäller hastigheten. Där ligger möjligheterna till reduktion på bortåt 150 människor av de 490 som dog på vägarna förra året och det är en väldigt kraftig potential i det.

Vägutbyggnad och säkra bilar
Exempel på åtgärder som har räddat liv är enligt Vägverket utbyggnaden av mötesfria vägar och säkrare bilar. Däremot har man misslyckats med att få folk att hålla hastighetsbegränsningarna trots bland annat fartkameror. Ingemar Skogö säger att det inte helt går att bygga bort trafikskadorna.

– Det ser vi i statistiken att de åtgärder vi har gjort har varit verkningsfulla men det är långt ifrån tillräckligt för att nå ner mot den nollvision som vi strävar emot. Då behövs även andra åtgärder och det är i grunden mycket en fråga om folks beteende.

Var målet för nollvisionen rimligt när det sattes för tio år sedan?

– Det tyckte man då och vi har jobbat för att nå det, men nu när vi summerar 2007 kan vi konstatera att de åtgärder som vidtogs i samhället var långt ifrån tillräckliga därför att vi är inte ens i närheten av det målet. Vi kan inte på något sätt känna oss nöjda med det utfallet, säger Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se