Äldre patienter behöver speciell vård

Patienter i sjukvården är nu så gamla och har så många olika sjukdomar att specialiteter som kirurgi och ortopedi inte längre klarar av att ge en fullgod vård. I Umeå har man löst det genom att skicka patienter från operation direkt till en avdelning specialiserad på vård av äldre, berättar Olle Svensson, professor i ortopedi vid Norrlands Universitets sjukhus.

– Många fler patienter kommer hem dit de bodde innan och den förlängda sjukvårdskostnaden på sjukhuset betalar sig mer än väl i form av minskade kostnader att de skulle komma tillbaks med nya frakturer, exempelvis, säger Olle Svensson.

Äldre patienter som kommer till ortopediska eller kirurgiska kliniker har ofta ett stort antal andra sjukdomar som till exempel diabetes, hjärtsvikt och demens.

– De människorna behöver en speciell vård och omvårdnad som inte finns idag. Det behövs specialiserade enheter där man tar hand om hela människan och inte bara det brutna benet eller den sjuka tarmen.

Jämför med barnsjukvård
Enligt professor Olle Svensson så behövs det äldrekirurgiska kliniker på samma sätt som det anses fullständigt naturligt att det ska finnas barnkirurgiska kliniker.

– Våra barn som vi opererar ligger på en barnavdelning och där har man utbildade barnsköterskor, lekterapeuter, dietister och liknande som tar hand om de sjuka barnen. Det är ett mycket stort behov av att få det även för våra gamla patienter.

”Onödig invaliditet”
Professor Olle Svensson menar att vad sjukvården missat är att äldre som har många olika sjukdomar samtidigt kräver mer omvårdnad än en 25-åring med korsbandsskada som kan hoppa upp ur sängen dagen efter operationen. Och äldre som skickas hem efter operation utan ha fått vård som ser till hela människan löper stora medicinska risker.

– Många gånger får patienterna en onödig invaliditet. Sedan, snabbt som sjutton, så flyttas de ut från akutsjukhuset och hamnar i den kommunala vården. Där finns det inte så stor medicinsk kompetens längre.

Samarbetet mellan ortopedi och geriatrik i Umeå är, enligt professor Olle Svensson, både humant och billigt och det ökade antalet äldre gör att sjukvården måste tänka om.

– Antalet höftfrakturer kommer fördubblas fram till 2030, säger Olle Svensson.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se